hiep hoi sinh trac van tay

Đang tải trang. Vui lòng chờ trong giây lát .....

 
Hotline:033 334 6542

ĐỀ ÁN NGHIÊN CỨU VÂN TAY TRẺ TỰ KỶ

ĐỀ ÁN NGHIÊN CỨU VÂN TAY TRẺ TỰ KỶ

TĂNG ĐỘNG GIẢM CHÚ Ý       

 

 

I/ MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA

Nhằm nghiên cứu và khuyến nghị những giải pháp phát hiện sớm cho trẻ tự kỷ- tăng động giảm chú ý qua dấu vân tay.

II/ THÀNH PHẦN THAM GIA

Thành viên của Hội đồng nghiên cứu của Viện nghiên cứu sinh trắc vân tay

Các thành viên có tham gia hoạt động trong lĩnh vực sinh trắc vân tay

Các y bác sĩ các bệnh viện, trung tâm chăm sóc trẻ tự kỷ

Giáo viên chăm sóc trẻ tự kỷ tại các trung tâm nuôi dưỡng

III/ PHÁP NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM

1/ Khảo sát biểu hiện hành vi, thái độ, tâm lý của các bé tại các nơi cần nghiên cứu.

2/ Dùng phần mềm chuyên biệt để xác định vân tay. Viện sẽ cung cấp cho các cộng tác viên của đề án.

3/ Đúc rút những đặc điểm chung của dấu vân tay các bé

4/ Tổng hợp dữ liệu

4/ Hội thảo chuyên đề, mời tất cả thành viên báo cáo tham luận

5/ Kết luận và đưa ra giải pháp

IV/ THỜI GIAN TRIỂN KHAI

8/2019 - 10/2019

Hội thảo tổng kết sẽ diễn ra vào tháng 11/2019

 

TM. HỘI ĐỒNG NGHIÊN CỨU

VIỆN PHÓ

 

 

 

VÕ THỊ HỒNG NHẬT

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được chúng tôi sử dụng và bảo mật với mục đích cung cấp cho bạn bản tin mà bạn đã đăng ký..

Chia sẻ bài viết

Phản hồi bài viết