hiep hoi sinh trac van tay

Đang tải trang. Vui lòng chờ trong giây lát .....

 
Hotline:033 334 6542

Chứng chỉ Sinh trắc vân tay_Level 4

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Bậc 4

Chuyên gia Sinh trắc vân tay

Tham vấn chuyên sâu báo cáo – giải quyết vấn đề cặn kẽ cho từng độ tuổi của Bậc 3

Hướng dẫn lộ trình theo dõi kết quả

Kỹ năng nắm bắt tâm lý học hành vi

Kỹ năng tham vấn - đặt câu hỏi

Chuyên đề tâm lý học dạy học Chuyên đề tâm lý học xã hội

Chuyên đề tâm lý học giao tiếp

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được chúng tôi sử dụng và bảo mật với mục đích cung cấp cho bạn bản tin mà bạn đã đăng ký..

Chia sẻ bài viết

Phản hồi bài viết